dtHome = Psykolog Birgit Østergaard
dtRootHome = Psykolog Birgit Østergaard

dtRoot = Start
  •  
   
CV

Psykologfaglig Erhverserfaring:

2015 -              Privat praksis. "Psykolog Birgit Østergaard"

2016 - 2019    Tilknyttet Psykologgruppen af 1984 - Krisepsykologer

2009 - 2017    SIND Pårørenderådgivning. Skovagervej 2, indg. 76, 8240 Risskov

2007 - 2008    Kræftrådgivningen i Herning, Kræftens Bekæmpelse

2005 - 2006    Klinisk psykolog. Onk./Hæm. afd., Med. Område, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

 

Uddannelse:

2007 Autoriseret v. Psykolognævnet

2004 Cand.psych. v. Psykologisk Institut, Århus Universitet

Tidligere Håndværkeruddannelse med meget mere og en bred vifte af erfaringer.

 

Relevante kurser:

"Hjernerystelse med fokus på hjernen, symptomerne og behandling" v. Hana Malá Rytter, cand.psych., ph.d. Og Mathias Kvist Heydorn, cand.psych.aut., 2023

"Neuropsykologiske tilstande, voksne" v. Anders Degn Pedersen, specialist i Neuropsykologi, 2023

"Narrativ eksponeringsterapi (NET) med multitraumatiserede" v. Mikkel Auning-Hansen, specialist i Psykotraumatologi, 2022

"Eksponering i egen praksis" v. Ruth Aharoni Nielsen, cand.psych., specialist i Psykoterapi, 2022

"Angst som sekundær lidelse til autisme" v. Louise Sandholdt, cand.psych, 2021

"Risikovurdering og håndtering af suicidalitet" v. Marlene Kirketerp, cand.psych., specialist i Psykopatologi, 2018

"Den danske sorgkultur under forandring" v. Mai-Britt Guldin, cand.psych., Ph.D. (SPS temadag), 2018

"Erklæringsudformning og formidling" v. Louise Svendsen, cand.psych., Specialist i Psykotraumatologi, 2018

"Intervention på individuelt plan i relation til akutte traumer" v. Louise Svendsen, cand.psych., Specialist i Psykotraumatologi, 2018

"Metakognitiv Terapi: teori og metode" v. Linda Burlan Sørensen, cand.psych., Specialist i Psykoterapi, Neokognitivt Institut, 2018

"Psykotraumatologi" - efteruddannelseskursus v. Ask Elklit, Professor, cand.psych., SDU, 2017

"Krisestyring" v. Henrik Lyng, cand. psych., Center for Beredskabspsykologi, 2017

"1-årig Narrativ Supervisoruddannelse", v. Lone Kaae Morell og Anne Romer, cand.psych., Dispuk, 2017

"Psykologisk Debriefing", v. Jacob Inge Kristoffersen, Specialist i Kliniks Psykologi, Center for Krisepsykologi i Bergen, 2017

"Behandling af stressramte", v. Pernille Rasmussen, cand. psych. og gæsteunderviser dr. med. Bo Netterstrøm, dr. med., 2016

"Dissociation – når kroppen splittes fra bevidstheden" v. Bodil Claesson, cand. psych. og Andrew Moskowitz,  cand.psych., 2015

"Eksistentiel Psykoterapi" v. Vibe Strøier, cand.psych, specialist og supervisor i Psykoterapi, 2014

”Klinisk Hypnose”, grundkursus v. Lone Kærvang, cand. psych., 2014

”ACT” v. Lina Guldbrandsen, cand. psych. og Louise Kronstrand Nielsen, cand. psych., 2012

”Psykotraumatologi – teori ogpraksis” v. Anders Korsgaard Christensen, cand. psych., specialist i Psykotraumatologi, 2012

 ”Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori” v. Rikke Bøye, cand. psych., Carten René Jørgensen, cand. psych. og Helene Blaabjerg, cand. psych., 2011

”Kriseintervention – implikationer fra nyere forskning” v. Atle Dyregrov, Dr. Phil., 2011

”Valg af interventionsformer” v. Krista Nielsen Straarup, cand. psych., specialist psykoterapi, 2010

”Sorgprocesser og sorgforskning” v. Dr. Margaret Stroebe-Harrold og Dr. Henk Schut, Utrecht Universitet, Holland, 2008

”Par- og familieterapi”, v. Mogens Holme, cand. psych., 2007

"Projektlederuddannelse" v. Steen Vierø Petersen, Sigma Connector A/S, 2007

”Forskningsbaseret kriseintervention” v. Ask Elklit, professor i klinisk Psykologi, 2006

”Supervision af andre faggrupper - opfølgningskursus”, v. Asger Neumann, cand. psych. og Helle Frelle-Petersen, cand. psych., 2006

"Etik og psykologfaglig praksis", v. Jørn Nielsen, cand. psych, ph.d., 2006  

”Familieterapi: teori og intervention, I”, v. Eva Søndergaard, cand. psych. , specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi, 2006

”Supervision af andre faggrupper”, v. Asger Neumann, cand. psych. og Helle Frelle-Petersen, cand. psych., 2005

”Working with grief and mourning in intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy”. v. Patricia Coughlin, cand.psych., 2005